• odaegitim; forum tiyatro; etkili iletişim; kurumsal eğitim; interaktif eğitim

Kurumsal Eğitimler

İNTER AKTİF KURUMSAL EĞİTİMLER

Farklı  /    Yenilikçi   /  Uygulamalı /    Eğlenceli /    Etkili  /  En iyi sonuç veren /   Motive eden

Yaratıcı Drama İle Kurumsal Eğitimler

Kurum içinde, yanlış anlaşılmalardan uzak verimli iş akışı için “Etkili İletişim Teknikleri Eğitimi”

Kurum içinde –hepimiz aynı gemideyiz- anlayışı geliştirmek için “Kurum içi İletişim ve Motivasyon Eğitimi”

Sürekli uyumsuz ve çatışma halindeki bir ekibe dur demek ve var olan ekiplerin verimliliğini arttırmak için “Takım Ruhu Eğitimi

İş yerinde huzuru bulmak, stresliyken stres(siz) gibi davranmak için “Stres ve Çatışma Yönetimi”

“Bizim patronu kim sevmez ki ?“dedirtmek için “ Liderlik ve Yöneticilik”

Forum Tiyatro İle İnteraktif Eğitimler

Kurumunuzda çok sık yaşanan ve tekrar edilen kaza ve riskleri azaltmak ve önlemek için “ Tiyatral İş Güvenliği Eğitimi”

Atıklarınızı doğru ayrıştırmak ve oluşan maliyetleri azaltmak için “Tiyatral Çevre ve Atık Yönetimi Eğitimi”

Satış ekibinin kurumca belirlenen stratejiyi benimsenmesi ve doğru pazarlama için “Tiyatral Satış Ekibi Eğitimi”

Müşteri ilişkileri bir kurumun kalbidir; onu sağlıklı yönetmek için “Tiyatral Müşteri İlişkileri Eğitimi”