• odaegitim; forum tiyatro; etkili iletişim; kurumsal eğitim; interaktif eğitim

Etkili iletişim Teknikleri

İş’te İletişimsizlik Size ve İşinize Ne Kaybettirir?

+ Kendini anlatamamak size mutsuzluk.
+ İnsanları anlayamamak güvensizlik.
+ İş yerinde anlaşılmamak keyifsizlik.
+ Keyifsiz iş yeri isteksizlik.
+ İsteksizlik kariyerinizde düşüş.
+ Mutsuz ve birbiriyle anlaşamayan çalışanlar işyerine verimsizlik getirir.

İş’te iletişim eğitimi size ve işinize ne kazandırır?

+ Kendilerini iyi ifade eden insanlar, hayatta mutlu, işlerinde verimli olur.
+ Şirket içinde etkin iletişim yaygınlaşır.
+ Şirket içinde daha verimli ve daha başarılı işbirliği sağlanır.
+ Çalışanların tüm enerji ve dikkatlerini işlerine vermelerini sağlar.
+ Yanlış iletişimden doğan zaman kaybını ve çatışmayı önler.

Eğitim içeriğinde neler var?

+ Kendini ifade etme
+ Dinleme becerileri
+ Soru ve sorunlara yaklaşım
+ Empati kurmak ve çatışmaları iyi yönetmek
+ Hitabet ve beden dili
+ İletişime dair pratik uygulama ve oyunlar
+ Değerlendirme (soru –cevap)

Bu eğitimi kimler katılmalı?

+ Sorununun işle ilgili değil de, işyerindeki insanlarla ilgili olduğunu bilen.
+ Her empati kurmaya çalıştığında, kendini “suçlu hisseden”.
+ İşyerindeki huzursuzluğun ve iletişimsizliğin, asıl amacı “iş yapmayı” engellediğinin farkında olan.
+ Hiyerarşik yapıda ve görev dağılımında düzeni korumaya çalışan.
+ Etkili İletişim’in iş, aile ve sosyal yaşamda gerekliliğini ve önemi bilen.
+ Her birey ve şirket çalışanı bu eğitime katılmalıdır.

Eğitim Süresi: 1 gün/ 7 saat