• odaegitim; forum tiyatro; etkili iletişim; kurumsal eğitim; interaktif eğitim

Etkili Zaman Yönetimi

Nedir Zaman Yönetimi?

Ortalama bir insan ömrü, yaklaşık 200 bin planlanabilir saatle sınırlıdır.

İnsanlar, sahip oldukları zamanın ve iş gücünün ancak  % 30 - 40 ' nı kullanırlar.

Geri kalan %60 ı, daha  planlı kullanarak iş gücü verimliliğini arttırılabilir, para ve zaman kaybına neden olabilecek etkenler doğru planla ve zaman yönetimiyle ortadan kaldırılabilir.

Zaman yönetimi;

geleceğe yön vermek,

geçmişi değerlendirmek,

koordinasyon becerisi kazanmak,

erteleme hastalığından kurtulmak,

hedefler  için program yapmak,

zaman tuzaklarını bilmek ve bunlara düşmemektir.

Etkili Zaman Yönetimi Eğitimi Size ve Çalışanlarınıza Ne Sağlar?

 • Planlama yoluyla zaman tasarruf sağlanır.
 • Doğru işlerin doğru şekilde yapılma yöntemleri öğrenilir ve iş simülasyonlarıyla uygulanır.
 • Katılımcılar, kendilerini iyi yönettikleri için hem daha çok işi daha iyi bir şekilde üretecek hem de kendilerini daha rahat ve huzurlu hissederler
 • Kurum iş sonuçlarına ulaşılmasına katkıda bulunur.
 • Kurum içi iletişim ve iş akışı güçlenir.
 • Katılımcıların kendi iş yapma alışkanlıkları konusundaki farkındalıkları gelişir.
 • Katılımcılar işlerini daha düzenli yaparlar.
 • Kurumda verimlik artar, zaman ve para kaybı azalır.

Eğitim İçeriği

 • Zaman kavramı
 • Zaman tuzakları
 • Zaman Planı hazırlama
 • Telefonu ve E-Postayı verimli kullanma
 • Çalışma masası organizasyonu
 • Ziyaret ve randevuları verimli kullanma
 • Ajanda kullanımı
 • Ertelemek, Hayır diyebilmek
 • İşleri öncelik sırasına koymak
 • Bazı şeyleri yapmazsam ne olur?
 • Yetki devretme (delegasyon)
 • Hedef belirleme
 • Niçin hedeflerle çalışma?
 • Zaman çizelgeleri ile çalışmak
 • Zaman Yönetimi Karşısındaki Engeller
 •  “Etkili Zaman Yönetimi” ne dair pratik uygulama ve oyunlar, etkinlikler**
 • İş Simülasyonları
 • Değerlendirme (soru –cevap )

**Katılımcıların teorik bilgiyi, görerek, uygulayarak ve deneyim kazanarak öğrenmesini amaçlayan eğlenceli ve akılda kalıcı tekniklerdir. 

Eğitim Süresi: 1 gün/ 7 saat