• odaegitim; forum tiyatro; etkili iletişim; kurumsal eğitim; interaktif eğitim

Liderlik ve Yöneticilik Eğitimi

Liderlik ve Yöneticilik Eğitiminin Amacı 

Yöneticinin ilk önce kendini, sonra ekibini tanıyıp, başarılı bir ekip kurarak ekibi yönetmesi, istikrarını koruması, empati kurarak ekibini anlaması, aidiyet duygusu geliştirmesi, adil olması, ekipten yeni liderler çıkarabilmesi, takdir etmesi, ödüllendirmesi gibi liderlik ve yöneticilik vasıflarını edindirmeyi ve geliştirmeyi amaçlayan eğitim programı.

 

Eğitim İçeriği

 • Yönetici ve lider kimdir?
 • İyi bir yönetici hangi yetkinliklere sahip olmalı?
 • Problem çözme teknikleri
 • Ekibi tanıma ve onu yönetebilme becerileri
 • Çalışan motivasyonu nasıl sağlanır, verimliliğe katkısı nedir?
 • İyi denetleme ve kontrolü sağlama becerileri
 • İş yaşamında empati
 • Strateji geliştirme becerileri
 • Zor zamanlar, zor kararlar, stres ve çatışma yönetimi
 • İyi yönetimle işletmenin devamlılığı
 • Liderlik ve yöneticilik yeteneklerini geliştiren etkinlik ve iş simülasyonları,role-playing

Katılımcı Profili: Üst ve orta düzey yöneticiler ve yönetici adayları.

Eğitim Süresi     : 2 gün/ 14 saat